Svenska English Deutsch

Camping 45

Så här når du oss...

Doro & Frank

per telefon (kl 9-18): 0560-31169 Reception / 073-8402628 (mobil)

per epost: eposta oss

postadress: Camping 45, Överbyn 53, SE-68594 Torsby, SverigeKontaktinfo (Impressum)

författare: Frank Feuker, Camping 45, Överbyn 53, SE-68594 Torsby, Sverige.

organisations-nr.: 671120-7479, VAT-nr.: SE671120-747901. medlems-nr. S 20 i SCR.


(c) Camping 45


Ansvarsbefrielse:

Vi har noggrant kontrollerad innehållet av alla externa länkar, men tar inget ansvar för det. Ansvarig är författaren av vederbörande sidor.

Användning av Google Analytics statistikverktyg:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”

The green key Ekoturism Tour quality

Copyright by Camping45 2018 | Last Update: 2013-02-26 17:40:45